Ми беремо участь

Пошукова форма

Статут

Типові правила Асоціації "УКРЗОВНІШТРАНС" за 2020 рік
Іконка PDF typovi_pravyla_2020.pdf
Звіт Асоціації "УКРЗОВНІШТРАНС" за 2020 рік
Іконка PDF zvit_2020.pdf
Звіт Асоціації "УКРЗОВНІШТРАНС" за 2019 рік
Іконка PDF zvit_2019.pdf
Звіт Ассоціації "УКРЗОВНІШТРАНС" за 2018 рік
Іконка PDF zvit_za_2018.pdf
Звіт про досягнутий прогрес у практичній реалізації принципів Глобального договору ООН
Іконка PDF cop_report_on_ukrzovnishtrans_development_2017-2018.pdf
Правила конкурсу "Молодий експедитор року"
Іконка PDF konkurs_uzt_2.pdf